Dyrygent

Krzysztof Brzozowski

Dyrygent, wokalista, pedagog, animator kultury. Od ponad dwudziestu lat realizuje misje szerzenia kultury, aktywizacji artystycznej mieszkańców i wspierania inicjatyw oddolnych organizacji pozarządowych w zakresie sztuki wokalnej (chóralnej). Pracuje na gruncie andragogiki zajmując się organizacją kształcenia ludzi dorosłych. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Studiował śpiew w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Filologię rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim, ukończył również wydział pedagogiczny w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w wielu wokalnych i instrumentalnych kursach mistrzowskich m.in. z Jerzym Salwarowskim (dyrygentura), Ryszardem Karczykowskim (śpiew), António Saiote, Dimitri Ashkenazy , Jean Marc Fessard (instrumentalistyka). Odbył liczne podróże i tournée artystyczne jako dyrygent i wokalista zarówno w kraju jak i za granicą, mi.in. do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Danii, Litwy, Ukrainy, Chin. Artysta Państwowej Opery Bałtyckiej, gdzie pełnił funkcję inspektora oraz asystenta chórmistrza. Od roku 1995 dyrygent zespołów chóralnych w Gdańsku i Powiecie Wejherowskim. Od 2002 roku dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Św. Cecylii w Rumi. W tym okresie nastąpił znaczący rozkwit działań koncertowych zespołu (przeszło 50 występów rocznie) oraz przekształcenie w organizację pożytku publicznego. Inicjatywy kulturalne Krzysztofa Brzozowskiego zdobyły uznanie mieszkańców i zostały wpisane w kalendarz imprez jako cykliczne wydarzenia Miasta. W kwietniu 2010 wraz z prałatem Franciszkiem Rompa zainicjował kolejny zespół chóralny działający na terenie powiatu, nadając nazwę Chór Dekanalny im. Św. Jana Pawła II w Kielnie. Jako kierownik artystyczny w bardzo szybkim czasie uzyskał czterogłosowy chór mieszany, który już w czerwcu 2011 koncertował na terenie Bawarii (Niemcy) ukazując tamtejszym mieszkańcom piękno kultury Kaszubskiej. Obecnie działania zespół ściśle wpisują się w działania kulturalne Gminy Szemud. Krzysztof Brzozowski z prowadzonymi chórami zdobył wiele nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie czołowych, a także reprezentował Polskę na festiwalach. W ostatnim czasie warto wymienić Grand Prix na IV oraz pierwszą nagrodę na VII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Kielnie. Wstęgę Solczy i III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Salczininkai (Litwa) , I i II miejsce w Chóralnych Konkursach Bożonarodzeniowych w Gdańsku. III miejsce oraz nagrodę specjalną na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Aleksandrowie Kujawskim (2017). W 2006 r. brał udział w międzynarodowym przedsięwzięciu Schleswig Holstein Musik Festiwal w Niemczech, gdzie wraz z grupą śpiewaków z różnych stron świata tworzył zespół chóralny dla celów Festiwalu. Prowadzi bogatą działalność artystyczną. Od kilku lat współpracuje z Festiwalami muzycznymi w Bad Wildbad oraz Bad Hersfeld w Niemczech. Wykonuje repertuar oratoryjno-kantatowy oraz lirykę wokalną. W swoim dorobku posiada nagrania DVD/CD. Od 2009 r. członek Rady Programowej Współpracy Gminy Miasta Rumia z Organizacjami Pozarządowymi. Jest pomysłodawcą i realizatorem szeregu wydarzeń kulturalnych w Rumi, m.in.

2010 – „Promocja miasta poprzez organizację Rumskich Obchodów Roku Chopinowskiego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora oraz udział zespołu w trasie koncertowej po Polsce.”

2010 – Festiwal Pieśni Maryjnych w Hołdzie Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. (W 2017 odbyła się IX edycja)

2011 – „Krzewienie i kształtowanie sztuki wokalnej, w tym organizacja koncertu jubileuszowego z okazji 100 rocznicy urodzin salezjańskich kompozytorów tworzących na Pomorzu, ks. Stanisława Ormińskiego i ks. Michała Winiarza”.

2011 – projekt „100 chórzystów na 100 lecie Roty” – włączenie się Rumi w ogólnopolskie obchody jubileuszu.

2012 – „Krzewienie sztuki wokalnej – Śpiewajmy razem” nagranie płyty CD z muzyką kompozytorów działających i tworzących na Wybrzeżu.

2013 – „Koncert muzyki XX i XXI wieku, w ramach Roku Witolda Lutosławskiego z racji 100 rocznicy urodzin kompozytora oraz 80 -tych urodzin Krzysztofa Pendereckiego.”

2014 – Uroczysty Koncert Galowy z Okazji 60 rocznicy Nadania Miastu Rumia Praw Miejskich. Światowa premiera „Missa Brevis Votiva” – utwór na zjednoczone chóry Miasta Rumi, orkiestrę, solistów . Kompozycja dedykowana Miastu i Mieszkańcom.

2015- Uroczysty Koncert Dziękczynny za dar Ojca Świętego w ramach ogólnopolskiego roku Jana Pawła II. W programie utwory symfoniczne kompozytorów działających na Wybrzeżu.

2016 – Wielki Koncert Oratoryjny „Ave Maria” – Bazylika Mariacka w Gdańsku (Wojciech Kilar „Angelus”)

2016 – Wielki Koncert Oratoryjny z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Pan Krzysztof Brzozowski jest pomysłodawcą koncertów wokalno – instrumentalnych z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz cyklu audycji „ Historia językiem tonów pisana „ odbywających się od 2003 roku .

Krzysztof Brzozowski za działalność otrzymał nagrody państwowe, od Burmistrza Miasta Rumi, a także medal „Zasłużony dla kultury Powiatu Wejherowskiego” .